Sverige kommer antagligen att tillåta oljefonden att fortsätta investera i spelbolag och därmed behålla de aktier de redan har. Detta trots att regeringen redan har börjat uppgiften att förhindra att samma spelbolag betjänar svenskaa spelare. Detta sägs i en rapport på oljefondens webbplats. En av världens största investerare Statens pensionsfond Global är också känd som oljefonden, en av världens största […]